Przejdź do treści

Organizacja stacji

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Żyrardowie prezentuje organizację i działania urzędu, którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego wykonywania ustawowych zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardów, który jest organem zespolonej administracji rządowej w powiecie. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in:
  • kierownictwa PSSE;
  • struktury organizacyjnej urzędu;
  • podstaw prawnych działania;
  • udzielanych zamówień publicznych;
  • majątku
  • prowadzonych postępowaniach rekrutacyjnych do pracy;

Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane na wniosek.

Czas wytworzenia informacji:
2018-02-08 11:44:12
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Żyrardów
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2018-02-08 11:44:12
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Żyrardów