Przejdź do treści

Praca

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Żyrardowie ogłasza

nabór kandydatów na stanowisko:

Asystent w Sekcji Epidemiologii

 

WYMAGANE KOMPETENCJE:

1. Wykształcenie wyższe medyczne lub w zakresie zdrowia publicznego bądź inne mające

zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office (Word, Excel).

3. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole.

4. Komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

5. Mile widziane prawo jazdy kat. B oraz znajomość przepisów prawa z zakresu:

- zadań inspekcji sanitarnej;

- działalności podmiotów leczniczych oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

- zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

- kodeksu postępowania administracyjnego.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. Przeprowadzanie kontroli sanitarnych w zakresie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, procedurami higienicznymi oraz zapobiegania zakażeniom szpitalnym w podmiotach leczniczych, prowadzenie postępowania administracyjnego.

2. Współpraca w opracowywaniu ognisk zakażeń szpitalnych oraz przeprowadzanie analiz z

występowania ognisk zakażeń i raportów zbiorczych o bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

3. Sporządzanie analiz oraz rocznych sprawozdań zbiorczych z zakresu

nadzoru nad podmiotami leczniczymi.

4. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji.

5. Udział w dochodzeniach epidemiologicznych oraz innych czynnościach z zakresu nadzoru nad chorobami zakaźnymi.

6. Udział w czynnościach z zakresu nadzoru nad szczepieniami ochronnymi.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Życiorys oraz list motywacyjny.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

doświadczenie, umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać lub składać bezpośrednio w siedzibie PSSE, ul. Moniuszki 40 96-300 Żyrardów.

 

Czas wytworzenia informacji:
2018-06-22 11:36:26
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
PSSE Żyrardów
Czas ostatniej aktualizacji informacji:
2018-06-22 11:36:26
Osoba aktualizująca informację:
PSSE Żyrardów